przejdź do treści | przejdź do menu
strona podmiotowa bip | ESP ePUAP | instrukcja | redakcja | brak informacji? | mapa serwisu |  duży kontrast  | domyślny kontrast

Kuratorium Oświaty w Kielcach

01.07.13 – Modernizacja SIO: Aktualizacja aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

W dniu 28 czerwca 2013 r. została udostępniona nowa wersja aplikacji użytkowania modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej.

Aplikacja zawiera następujące funkcjonalności:

Moduł PODMIOT:

Moduł DANE ZBIORCZE:

Aby ułatwić Państwu możliwość uzupełnienia nowo udostępnionych okien zostały zaktualizowane następujące instrukcje użytkownika aplikacji modernizowanego SIO – część dla szkół i placówek oświatowych:

Kuratorium Oświaty w Kielcach, 25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc 3
tel. (41) 342-16-34, faks (41) 344-88-83, e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza ePUAP oraz wymogi dla dokumentów elektronicznych
telefon interwencyjny w sprawach wypoczynku (podczas wakacji): 0-519-407-845
godziny pracy: poniedziałek–piątek 7.30–15.30

Wszystkie treści serwisu będące przedmiotem praw autorskich, o ile nie jest to stwierdzone inaczej,
są dostępne na licencji Creative Commons Uznanie Autorstwa 3.0 Polska.

Menu
Ważne odnośniki